14. pionýrská skupina Aljaška je jednou z mnoha skupin spolku Pionýr.

Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost.

14. pionýrská skupina Aljaška (dříve 14. pionýrská skupina Aljaška Klub Děčín) působí V Děčíně již od roku 1978.

Skupina pořádá různé rekreace, nechybí víkendové akce, výlety, či každoročně pořádané sportovní turnaje. Součástí naší činnosti je každoroční příprava a pořádání letních pionýrských táborů, které jsou otevřeny i pro neorganizované děti. S tím je velmi úzce spjata i péče o naši táborovou základnu v Lipové u Šluknova.

U členů i ostatních účastníků našich akcí se snažíme o plné zapojení do činnosti kolektivu, které odpovídá schopnostem a možnostem každého jednotlivce. Prostřednictvím her chceme přinášet dítěti a mladému člověku vše, co může v dospělosti využít ve vztahu nejen k sobě, ale i ke svému blízkému i vzdálenému okolí.

Na zajištění této činnosti se podílí řada vedoucích a instruktorů, kteří zde kromě přímé práce nalézají možnost společného setkávání a využívání volného času a kteří vykonávají práci s dětmi bezplatně a ve svém volném čase.